Identifikacia hodnoty odporu podla farebnych pruzkov